AIVD brochure cyperspionage

ingevoerd op 09-06-2017

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 09-06-2017 | 16:30:28

Slechts weinig bedrijven en instellingen beseffen dat zij een (potentieel) slachtoffer zijn van cyberspionage. Hun systemen en netwerken bieden daardoor onvoldoende weerstand tegen aanvallen. Velen zijn al slachtoffer, maar weten dit niet. In sommige gevallen zijn aanvallers daardoor jaren onontdekt aanwezig in de systemen.
 
Volgens Nederlandse inlichtingendiensten worden de informatie- en communicatiesystemen van Nederlandse instellingen en bedrijven op grote schaal aangevallen door cyberspionnen. Het gaat hier dan om digitale aanvallen die worden uitgevoerd door, of in opdracht van andere landen. AIVD/MIVD hebben daarom een brochure opgesteld voor bestuurders en ICT beveiligers over bewustwording cyberspionage. Deze brochure gaat over cyberaanvallen op de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven door buitenlandse cyberspionnen. Doel van aanvallen is het verkrijgen van vertrouwelijke informatie. Dat is schadelijk voor de reputatie en het verdienvermogen van bedrijven en kunnen (op termijn) de militaire en geopolitieke positie van Nederland en bondgenoten aantasten.
 
Het eerste deel van de brochure biedt inzicht in de wijze waarop cyberspionnen te werk gaan en basismaatregelen die een onderneming daartegen kan nemen. Decision makers’ weten zo waar ze op moeten letten. Anderzijds bevat het een lijst aan maatregelen om de dreiging te minimaliseren. Op deze manier wordt het hoogste managementniveau binnen een bedrijf bewust gemaakt van de dreiging. De ICT-afdeling kan vervolgens gelijk aan de slag met de aanbevelingen, om zo de digitale veiligheidssituatie te verbeteren.

Bron: MKB