Investering in aansluiting beroepsonderwijs en regionale arbeidsmarkt

ingevoerd op 14-06-2017

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 14-06-2017 | 09:57:53

Vijftien samenwerkingsverbanden tussen instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bedrijven krijgen 15,9 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio te verbeteren. De meeste aanvragen zijn gericht op techniek, procesindustrie en bouw. De investeringen komen uit het Regionaal Investeringsfonds mbo. Aangevuld door regionale overheid en bedrijfsleven gaat het om een totale investering van ruim 49 miljoen euro.
 
Beter voorbereiden
Doel van het fonds is mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met bepaalde technieken en methoden. In deze ronde zijn de meeste aanvragen gericht op techniek, waar vanuit het bedrijfsleven dringend behoefte aan is, en drie aanvragen gericht op de zorg. ”Door deze samenwerking zorgen we dat de toekomstige werkgevers bij de school binnenkomen en dat studenten goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt”, aldus minister Bussemaker (Onderwijs). ”Tegelijkertijd blijft het onderwijs zich vernieuwen door te investeren in apparatuur en onderwijsmethoden. Deze investeringen zijn dus in ieders belang.”
 
Zo zet het NOVA College in Haarlem met ’Smart Makers Education’ in op continue ontwikkeling van onderwijs in technologie en het promoten van beroepen in informatie- en communicatietechnologie in het voortgezet onderwijs, het mbo, het hoger beroepsonderwijs en het basisonderwijs. Het Noorderpoort College gaat met het samenwerkingsverband ’NetwerkZON’ een totaalaanbod aan opleidingen in zorg en welzijn organiseren in Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel. Het Alfa College (Groningen) zet met het project ’Fieldlab PracTICe’ in op betere aansluiting op de regionale arbeidsmarkt in de bouw- en installatietechniek en grijpt bovendien de lokale situatie aan om de kennis te vergroten van aardbevingsbestendig, energieneutraal en levensloopbestendig bouwen.
 
Fonds verlengd
Nadat een tussenevaluatie liet zien dat het fonds succesvol is, stelde Bussemaker onlangs 25 miljoen euro beschikbaar om het fonds met een jaar te verlengen. Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben daarmee komend jaar ook nog de mogelijkheid om plannen in te dienen voor het fonds.

Bron: VNO-NVCW

Tags