Doel

De doelstelling van de Ondernemers Federatie Hollands Kroon (OFHK) is het waarborgen van een goede belangenbehartiging voor de ondernemers uit Hollands Kroon. De OFHK draagt zorg voor het afstemmen en agenderen van standpunten over (voor ondernemers) relevante onderwerpen en biedt een duidelijk aanspreekpunt voor de gemeente en andere lokale en bovenlokale organisaties.

In eerste instantie heeft de bestuurlijke agenda van de OFHK nog een focus op de ‘lokale’ onderwerpen vanuit de oude 4 gemeenten. Het streven is om toe te groeien naar een focus op gezamenlijke (oude gemeentegrens overstijgende) onderwerpen.

De OFHK heeft (nog) geen ambitie om zich te ontwikkelen tot één ondernemersvereniging voor Hollands Kroon. De deelnemende verenigingen behouden hun eigen identiteit. Waar mogelijk, wenselijk of noodzakelijk worden wel gezamenlijke bijeenkomsten gehouden voor de leden.