Tijdelijke noodmaatregelen rondom de Coronacrisis voor kleine ondernemers.

Voor ondernemers is het “alle hens aan dek” en zit er iemand van het secretariaat van Ondernemers Federatie Hollands Kroon/Bedrijvengroep Niedorp momenteel in de ring van MKB-Nederland die rechtstreeks commentaar mag geven op wetgeving.

In principe is elke zelfstandige verantwoordelijk voor zijn eigen buffers en omzet maar gelukkig is er nu ook een oplossing gezocht voor zelfstandigen (ZZP-ers).

De nood is het hoogste bij de Horeca en winkels en dan met name degene die echt dicht moeten. De lasten lopen dan wel door.

De belangrijkste maatregelen die gisteren zijn genomen zijn verruimd:
-    Tijdelijk ondersteuning van uit de BBZ (Bijstandsverlening Zelfstandigen)
-    Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. (duurt normaal 13 weken) Uiteraard ook gerelateerd aan omzetverlies.
-    Hoogte afhankelijk van het inkomen en huishoudsamenstelling maximaal € 1.500,- (netto). Geen vermogens- of partnertoets. (Normaal krijg je alleen bijstand voor zover er geen inkomen van de partner is). Daarbij wordt de inkomensondersteuning in principe “om niet” verstrekt. Uiteraard wel de noodzaak aantonen.
-    Ook versnelde procedure voor het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,- (om de rekeningen te betalen).
-    Toets op levensvatbaarheid wordt nu niet toegepast.
-    Deze beide bovenstaande regelingen lopen via de gemeente. Let op! U mag zich daar nog niet melden. Het moet ingeregeld worden. Later deze week volgt waar en wanneer u zich moet melden. Gemeentes zullen wellicht overgaan tot digitale procedures. Bekijk de website van Gemeente Hollands Kroon voor regelmatig nieuws. Ook niet mailen want dan moeten ze evengoed beantwoorden. Update vanaf 30 maart zijn alle loketten open.
-    Via de bank (meldt u bij de eigen bank en vraag het alvast aan) een Borgstellingskrediet MKB waarbij de overheid garant staat voor 75%. Zelf moet je eventueel aanvullend nog wel 10% garantstelling leveren.
-    Belastinguitstel voor Loonbelasting, BTW, aanslagen Inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Dit moet gemeld worden per brief. Dit is bijzonder uitstel. Maar daar moet wel een deskundigen oordeel bij gegeven worden (mag later worden toegezonden). Update 19 maart 2020. Bij een uitstel van 3 maanden is het deskundigen oordeel niet nodig.
-    Geen rente en verzuimboetes meer.
-    Als het de voorlopige aanslag IB of VPB 2020 betreft kan die worden verlaagd naar een reëler beeld.

Er is ook nog een noodloket maar dat komt alleen met een bedrag voor specifieke beroepsgroepen. Denk daarbij aan de groepen die echt verplicht dicht moeten zoals de Horeca. De lijst is nog niet gepubliceerd. Daarbij gaat het om een bedrag van € 4.000,- voor 3 maanden. Het noodloket is nog niet open. Update noodloket is inmiddels geopend. Zie meest gestelde vragen (https://www.bedrijvengroepniedorp.nl/pg-24808-7-131054/pagina/corona_-_faq.html).

Voor wat betreft het personeel: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud.(NOW)
Daarvoor geldt een omzet gerelateerde regeling die u kunt aanvragen. Met terugbetaling als u in een andere schaal komt. Daarvan zijn dit de eisen:
-    De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;
-    De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
-    De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
-    De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
-    indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
-    indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
-    indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
-    Op basis uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
-    Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. 
-    Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.
-    Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.
-    Aanvragen wordt nu versimpeld via het UWV. Procedure is nog niet ingericht. Is men nu mee bezig.

Kortom de overheid laat ons als ondernemers  echt niet vallen en het komt goed.

Dit betreft een selectie van de maatregelen. Wilt u alle maatregelen bekijken. Kijk dan op deze website van de rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie).

M. Hoekenga-Idema

coronavirus-4833754_1920 coronavirus-4833754_1920