Laatste kans ondernemers voor definitieve berekening TVL

OFHK Nieuws van 03-06-2022

Heeft u Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 1 2020, Q4 2020 en Q1 2021 aangevraagd? En nog niet uw werkelijke omzet aan ons doorgegeven? Dan heeft u nog een allerlaatste kans dit voor 10 juni 2022 te doen. Voor TVL Q2 2021 heeft u tot 20 juli 2022 de tijd.

Mogelijk is doorgegeven van deze gegevens aan uw aandacht ontsnapt. Het is wel erg belangrijk dit alsnog op tijd te doen. Doet u dit niet, dan moeten wij uw definitieve subsidie namelijk vaststellen met gegevens van de Belastingdienst. Dit kan nadelig voor u uitpakken.

Laatste kans
U ontving voor deze TVL-perioden al meerdere malen een oproep om uw werkelijke omzetgegevens door te geven. Wij geven u nu nog eenmaal een laatste kans alsnog uw werkelijk omzetgegevens door te geven.

Geef uw werkelijke omzet nu door.

Geen omzet doorgeven?

Geeft u uw werkelijke omzet niet door? Dan stellen wij de definitieve subsidie vast op basis van gegevens van de Belastingdienst. Dit kan nadelig voor u uitpakken. Het kan  zelfs betekenen dat de subsidie op €0 wordt vastgesteld. U moet het voorschot dan terugbetalen.

We stellen uw subsidiebedrag op €0 vast:

wanneer er geen gegeven bij de Belastingdienst bekend zijn;

wanneer uw subsidie hoger is dan € 125.000 en de accountantsverklaring ontbreekt. U voldoet dan niet aan de TVL-voorwaarden en heeft geen recht op subsidie;

uw omzetgegevens bij de Belastingdienst zijn niet representatief. Ze wijken fors af van de gegevens die u bij subsidieverlening opgaf.

Bron: RVO (https://www.rvo.nl/nieuws/laatste-kans-voor-definitieve-subsidieberekening-tvl?utm_source=Nieuwsbrief_leden_economie&utm_campaign=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail)

Logo rijkdienst voor ondernemend Ndederland Logo rijkdienst voor ondernemend Ndederland