Oplossingen bij Netcongestie Noord-Holland 2023 (SON subsidie)

OFHK Nieuws van 26-05-2023

Loop jij met je bedrijf tegen de grenzen van het elektriciteitsnet aan? Dan is de SON regeling van de provincie misschien wat voor jou!

Vanaf dinsdag 28 mei is de SON subsidie aan te vragen. De Provincie Noord-Holland zet de subsidie in om de klimaat- en energiedoelstellingen te behalen. Dit door het voorkomen, verminderen of oplossen van transport schaarste op het elektriciteitsnet en het verschuiven of verdelen van schaarse netcapaciteit.

Voor deze regeling is € 322.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar voor haalbaarheidsstudies.
Er is € 1.200.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar voor het realiseren van netcongestieoplossingen.

Wie kan de subsidie aanvragen? 

Individuele partijen (ondernemingen, projectontwikkelaars binnen NH, overheden en semi-overheden, havenbedrijven, scholen en ziekenhuizen etc). 

Samenwerkingsverbanden waarbij partijen werken aan een collectieve oplossingen (minimaal drie deelnemers).

Waar is de subsidie voor bedoeld? 

Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie met betrekking tot het oplossen van netcongestie;

Het realiseren van oplossingen bij netcongestie.

 

Berekening subsidie op papier

-Subsidie voor een haalbaarheidsstudie voor het oplossen van netcongestie bedraagt 50 % van de subsidiabele kosten tot maximaal € 15.000,-

-Subsidie voor een haalbaarheidsstudie in een samenwerkingsverband bedraagt 50% van de kosten tot € 25.000,-

-Subsidie voor het individueel realiseren van oplossingen bij netcongestie bedraagt 30 % van de subsidiabele kosten tot € 50.000,-

-Subsidie voor het realiseren van oplossingen bij netcongestie bedraagt 30 % van de subsidiabele kosten tot € 250.000,- in een samenwerkingsverband

-Voor een batterij kan maximaal € 25.000,- verleend worden.

Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-.

Bij subsidies van minder dan € 10.000,- wordt volstaan met subsidievaststelling zonder voorafgaande subsidieverlening.

AANMELDEN (https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/O/Oplossingen_bij_Netcongestie_Noord_Holland_2023_SON_subsidie)

Bron: Ontwikkelingsbedrijf NHN (https://nhn.nl/nieuws/oplossingen-bij-netcongestie-noord-holland-2023-son-subsidie/?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=%F0%9F%93%B0+Het+laatste+nieuws+uit+Noord-Holland+Noord%21&utm_campaign=Nieuwsbrief+NHN+#5+23-05-23)

logo NHN logo NHN