Projectupdate brug A7 bij Purmerend: Aanvragen ontheffingen

OFHK Nieuws van 29-03-2024

Met dit bericht wordt u geïnformeerd over de voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing en stappen die u dient te nemen om een ontheffing aan te vragen. Daarnaast vindt u in dit bericht informatie over het terugkijken van de webinar en onze lijst met veelgestelde vragen. In de bijlages onderaan dit artikel treft u het document met antwoorden op veelgestelde vragen en de ontheffingsbrief voor het vrachtenwagenverbod in Purmerend. De ontheffingsbrief geeft toegang tot het gebied waar het vrachtwagenverbod geldt in combinatie met een bewijs voor aanwezigheid in het gebied. Meer informatie over het vrachtwagenverbod en de ontheffingsbrief is te vinden op de website www.rws.nl/a7purmerend (http://www.rws.nl/a7purmerend)

Ontheffingenwebsite live

Tijdens de werkzaamheden aan de brug in de A7 bij Purmerend gelden op verschillende wegen in de gemeenten rondom Purmerend rondom Purmerend geslotenverklaringen om sluipverkeer te weren. Een deel van de gebieden waar de geslotenverklaringen gelden heeft inmiddels twee ontheffingen op de deurmat ontvangen. Mensen die geen ontheffing of niet genoeg ontheffingen hebben ontvangen, maar wel recht op denken te hebben, kunnen via de website www.ontheffinga7purmerend.nl (http://www.ontheffinga7purmerend.nl) (extra) ontheffingen aanvragen. Voor het verkrijgen van de ontheffing gelden wel een aantal voorwaarden. De voorwaarden staan verderop in dit beschreven.

De ontheffingen zijn gelden voor bepaalde ontheffingszones. Alle zones hebben hun eigen kleur. Als u een bijvoorbeeld een gele sticker heeft, geldt de ontheffing voor alle straten in de gele zone.

Op deze kaart kunt u de ontheffingszones vinden en selecteren: https://experience.arcgis.com/experience/9277503892ca447a8809d7d4ed1fda79/ (https://experience.arcgis.com/experience/9277503892ca447a8809d7d4ed1fda79/)

Geslotenverklaringen gelden alleen tijdens spitstijden

Er wordt grote drukte verwacht op de wegen rondom Purmerend bij de werkzaamheden aan de brug in de A7. Daarom stellen de beheerders van de wegen in Purmerend, Beemster, Edam-Volendam, Waterland, Landsmeer, Oostzaan en Wormerland op verschillende wegen een geslotenverklaring in. Een geslotenverklaring betekent dat een bepaald gebied of een bepaalde rijrichting verboden is voor gemotoriseerd verkeer. Zo willen de beheerders sluipverkeer tijdens de ochtend- en/of avondspits via deze wegen zo veel mogelijk voorkomen. Dat draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid in de regio tijdens de werkzaamheden. De geslotenverklaringen gelden alleen op werkdagen tijdens de spitstijden en gaan in op maandag 8 april en duren tot het einde van de werkzaamheden. Een overzicht van alle geslotenverklaringen waar een ontheffing voor nodig is vindt u op de interactieve kaart van de omgeving via: A7 Geslotenverklaringen (arcgis.com).

Ontheffingen

Om te zorgen dat bewoners en gebruikers van een woning of pand in de nabijheid van één van de tijdelijke geslotenverklaringen wel bij hun woning of pand kan komen, zijn ontheffingen verstuurd. Valt u buiten het verspreidingsgebied maar denkt u recht te hebben op ontheffingen óf heeft u meer ontheffingen nodig? Dan kunt u online een extra ontheffing aanvragen. Vraag alstublieft alleen een ontheffing aan wanneer dit echt nodig is. De geslotenverklaringen zijn ingesteld om de veiligheid en leefbaarheid in de betreffende gebieden te behouden.

Niet iedereen komt in aanmerking voor een ontheffing. Alle adressen blijven namelijk bereikbaar, alleen niet altijd via de kortste route. De provinciale N-wegen worden niet afgesloten.


Wanneer komt u wel in aanmerking voor een ontheffing:

U bent een werkgever in een van de ontheffingszones en wilt een ontheffing aanvragen voor uw werknemers die regulier via een weg die nu afgesloten is naar uw bedrijf komen.

U bent een behandelend specialist in een van de ontheffingszones en wilt een ontheffing aanvragen voor een patiënt of cliënt.

U heeft een ontheffing nodig voor een zorgtaak in een van de ontheffingszones (bijv. verloskundige, verpleging).

U heeft een ontheffing nodig voor een acute zorgtaak (bijv. verloskundige).

U heeft een ontheffing nodig voor een acute dierenzorgtaak (bijv. veearts).

U heeft al twee ontheffingen ontvangen, maar heeft meer dan twee voertuigen die regelmatig in de spits door de geslotenverklaringen moeten rijden.

U heeft een (bouw)bedrijf en u heeft medewerkers die voor een langere periode in een van de ontheffingszones werken en de medewerkers rijden regulier via een weg die afgesloten is.

 

Wanneer komt u niet in aanmerking voor een ontheffing:

U moet in een van de ontheffingszones zijn omdat uw werkgever zich daar bevindt. In dat geval kan uw werkgever centraal de ontheffing aanvragen en daarop de werknemers benoemen die onder die ontheffing vallen.

U moet in een van de ontheffingszones zijn voor behandeling door een specialist. In dit geval kan de behandelend specialist voor u een ontheffing aanvragen.

U bent een incidentele bezoeker. In dat geval kunt u het adres bereiken via een andere route die niet over wegen met geslotenverklaringen gaat. Dit kan wel extra reistijd opleveren.   

Uw bestemming bevindt zich niet in een van de ontheffingszones.

Uw bestemming bevindt zich in een van de ontheffingszones, maar is zonder ontheffing eenvoudig te bereiken.

Uw adres heeft al twee ontheffingen ontvangen en u heeft geen gegronde reden om nog een ontheffing te ontvangen.

U rijdt met een landbouwvoertuig of brommobiel. Hiervoor is binnenkort een algemene ontheffing te downloaden op onze website.

 

Webinar versterking brug A7 Purmerend

Dinsdagavond 19 maart hielden men een online webinar over de werkzaamheden aan de brug.  Mocht u deze webinar hebben gemist, dan kunt u deze terug kijken via www.rws.nl/a7purmerend (http://www.rws.nl/a7purmerend).  

Tijdens de webinar vertelden ze meer over het project: waarom versterken we de brug en hoe gaan we dat doen? Vervolgens legden ze uit wat dat voor de omgeving betekent qua hinder en bereikbaarheid en welke maatregelen we nemen. Ten slotte lichtten ze toe wat u zelf kunt doen om te voorkomen dat u achteraan in de file aansluit. Tussendoor was er ook tijd voor het stellen van vragen. We verzamelen alle gestelde vragen, ook de vragen die niet live behandeld zijn, en beantwoorden deze later in een verzameldocument. 

 

Tot zover de update van deze week.

Volgende week volgt er een nieuwe update met laatste informatie over de start van het werk. Daarnaast zal er in datzelfde bericht meer informatie komen over het beloningsplatform en OV kortingskaart.

Bron: Aangeleverd door Rijkswaterstaat (https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a7-versterking-brug-purmerend)

Bijlages bij dit artikel:

Bron - Rijkswaterstaat Brug A7 bij Purmerend Bron - Rijkswaterstaat Brug A7 bij Purmerend