Organisatie aan het woord - OFHK ook voor recreatie en toerisme

ingevoerd op 21-07-2017

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 21-07-2017 | 14:23:21

De Ondernemers Federatie Hollands Kroon (OFHK) bestaat uit alle ondernemersverenigingen in Hollands Kroon. De doelstelling van de OFHK is het waarborgen van een goede belangenbehartiging voor de ondernemers uit Hollands Kroon. De OFHK draagt zorg voor het afstemmen en agenderen van standpunten over (voor ondernemers) relevante onderwerpen en biedt een duidelijk aanspreekpunt voor de gemeente en andere lokale en bovenlokale organisaties. Binnen de OFHK zijn diverse commissies actief die soms regulier, soms onderwerp gerelateerd bij elkaar komen. Zo wordt er o.a. gesproken over Detailhandel, Industrie en dus ook Recreatie & Toerisme.
De commissie Recreatie & Toerisme die bestaat uit vertegenwoordigers uit alle delen van de gemeente Hollands Kroon is samengevoegd met de werkgroep Recreatie & Toerisme van de Gemeente Hollands Kroon.
Voorheen ontvingen de recreatieve ondernemers uit Hollands Kroon een nieuwsbrief vanuit de oude VVV organisatie. Aangezien deze er nu niet meer is, wordt er nu vanuit de OFHK (de ondernemers) zelf ook een nieuwsbrief speciaal voor de toeristische & recreatieve sector verspreid. U kunt zich voor deze nieuwsbrief hier op onze website aan- of afmelden. Wij ook u uw medeondernemers op deze mogelijkheid zodat u niets mist.

Wilt u ook lid worden van de OFHK? Meldt u zich dan aan bij één van de onderliggende ondernemersverenigingen die u hier kunt vinden of vul het aanmeldingsformulier in.