Gemeente overleg

Met de gemeente wordt 4 maal per jaar periodiek overleg gevoerd.

Dit overleg wordt gehouden tussen het bestuur van de Ondernemers Federatie Hollands Kroon (OFHK) de wethouder economische zaken, de bedrijvencontactfunctionarissen en de beleidsmedewerkers van de afdeling economische zaken van de gemeente.

Aan het begin van het jaar worden de data voor het gehele jaar vastgesteld. De insteek van de deze gesprekken zijn met name strategisch.

In 2012 is er onder meer gesproken over het inkoopbeleid van de gemeente waarin het belang van de lokale ondernemers meegenomen dient te worden en tevens is er gesproken over het beeldkwaliteitsplan en de winkelsluitingswet. Andere onderwerpen waren de KVO-trajecten, bedrijventerreinen, economische uitvoeringsprogramma etc. Heel breed dus.

Plannen van de gemeente worden aan de ondernemers voorgelegd, waarop gereageerd kan worden. Hierdoor weet men van elkaar wat er speelt en het geeft de ondernemers gelegenheid een mening te geven of een advies.

Met elkaar is wel afgesproken dat de lokale lopende zaken niet blijven liggen tot dit overleg. Tussentijdse problemen worden dan ook door de individuele ondernemersverenigingen direct aangekaart bij de bedrijvencontactfunctionarissen.

 

2015

Voor 2015 zijn de volgende data voor overleg vastgesteld:

Dinsdag 31 maart 2015

Dinsdag 30 juni 2015

Dinsdag 29 september 2015

Dinsdag 1 december 2015.