Ontstaan

Per 1 januari 2012 is de Ondernemersfederatie Hollands Kroon opgericht. De oprichting is een direct gevolg van de gemeentelijke herindeling die, op dezelfde datum, heeft geleid tot de fusie van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer tot de gemeente Hollands Kroon.

Deze herindeling zorgt ervoor dat ook voor ondernemersverenigingen een sterke(re) samenwerking noodzakelijk is.

Vanaf de aanloop naar de oprichting van de nieuwe gemeente Hollands Kroon zijn de gezamenlijke ondernemersverenigingen van Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer met elkaar in gesprek geraakt. Deze gesprekken resulteerde in een gezamenlijk optrekken d.m.v. een speerpunten notitie. Veel uit deze speerpunten notitie is overgenomen in het economisch beleid van de gemeente Hollands Kroon.

Contact tussen Ondernemers en Lokale Overheid is van groot belang voor een goed ondernemersklimaat binnen de nieuwe gemeente Hollands Kroon. Als eerste is er door de ondernemers een plan opgezet, waarin aangegeven wordt wat zij belangrijk vinden binnen de nieuw te vormen gemeente met betrekking tot ondernemerszaken. Denk hierbij aan ontwikkeling van bedrijventerreinen, kansen voor toerisme, bereikbaarheid en scholing. Dit plan, de speerpuntennotitie, is door de vormgevers van de nieuwe gemeente meegenomen als leidraad en ondersteuning bij het invullen van de nieuwe gemeente. Er is een duidelijk signaal afgegeven, wat de ondernemers graag zouden zien binnen de gemeente Hollands Kroon.

Dit heeft als direct resultaat opgeleverd, dat er binnen de gemeente Hollands Kroon twee bedrijvencontactfunctionarissen werkzaam zijn, als aanspreekpunt voor ondernemers. Is er een vraag of probleem gerezen? Even contact zoeken met deze ambtenaren en zij zullen de weg wijzen naar de juiste persoon of afdeling binnen het gemeentehuis.

Een ander resultaat het afgelopen jaar is een regelmatig overleg met de wethouder van economische zaken, bedrijvencontactfunctionarissen en beleidsmedewerkers van economische zaken. Inmiddels is er dit jaar 4 keer overleg gevoerd met het bestuur van de nieuwe federatie. Hierbij wordt gezamenlijk een agenda opgemaakt en is er tijdens dit overleg gelegenheid om lopende zaken te bespreken en vragen te stellen. Ondermeer is het inkoopbeleid van de gemeente besproken, waarin het belang van de lokale ondernemers meegenomen dient te worden. Plannen van de gemeente worden aan de ondernemers voorgelegd, waarop gereageerd kan worden. Hierdoor weet men van elkaar wat er speelt en het geeft de ondernemers gelegenheid een mening te geven of een advies.