Beleidsplan

De gezamenlijke speerpuntennotitie biedt een fiks aantal standpunten op diverse onderwerpen. Op een aantal punten zet de OFHK specifiek in, dit zijn:

 

Werklocaties en bereikbaarheid

Hier gaat het over de vestigingslocaties en bereikbaarheid van bedrijven, dus bedrijventerreinen, kantoorlocaties, havens (inclusief visserij) en de infrastructuur voor bedrijven in de gemeente.

Detailhandel

Hier gaat het om specifieke detailhandels zaken, inclusief PDV/GDV beleid. Dit onderwerp is dusdanig specifiek dat dit niet binnen werklocaties past. (overigens kan PDV/GDV wel raakvlakken hebben met bedrijventerreinen)

Agribusiness

Alle zaken die de ontwikkeling van Agribusiness betreffen. Ook hier is vestiging zo specifiek dat het niet binnen werklocaties past. Er bestaan wel raakvlakken met werklocaties, bijvoorbeeld via Agriport A7 (bedrijventerrein) en bereikbaarheid.

Toerisme en Recreatie

Hier gaat het om alles wat de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de gemeente Hollands Kroon raakt.

Relatie met gemeente

Hieronder valt dienstverlening van de gemeente, bedrijfscontactfunctionaris, wonen, onderwijs en arbeidsmarkt

 

Ons volledige beleidsplan kunt u hier downloaden.