Gemeente overleg

Met de gemeente wordt 4 maal per jaar periodiek overleg gevoerd.

Dit overleg wordt gehouden tussen het bestuur van de Ondernemers Federatie Hollands Kroon (OFHK) de wethouder economische zaken, de bedrijvencontactfunctionarissen en de beleidsmedewerkers van de afdeling economische zaken van de gemeente.

Aan het begin van het jaar worden de data voor het gehele jaar vastgesteld. De insteek van de deze gesprekken zijn met name strategisch.

Zo is er onder meer gesproken over het inkoopbeleid van de gemeente waarin het belang van de lokale ondernemers meegenomen dient te worden en tevens is er gesproken over het beeldkwaliteitsplan en de winkelsluitingswet. Andere onderwerpen waren de KVO-trajecten, bedrijventerreinen, economische uitvoeringsprogramma etc. Heel breed dus.

Plannen van de gemeente worden aan de ondernemers voorgelegd, waarop gereageerd kan worden. Hierdoor weet men van elkaar wat er speelt en het geeft de ondernemers gelegenheid een mening te geven of een advies.

Met elkaar is wel afgesproken dat de lokale lopende zaken niet blijven liggen tot dit overleg. Tussentijdse problemen worden dan ook door de individuele ondernemersverenigingen direct aangekaart bij de bedrijvencontactfunctionarissen.

 

2021

De data die voor het gemeente overleg zijn vastgesteld kunt u vinden in onze activiteitenkalender.