Doel

De doelstelling van de Ondernemers Federatie Hollands Kroon (OFHK) is het waarborgen van een goede belangenbehartiging voor de ondernemers uit Hollands Kroon. De OFHK draagt zorg voor het afstemmen en agenderen van standpunten over (voor ondernemers) relevante onderwerpen en biedt een duidelijk aanspreekpunt voor de gemeente en andere lokale en bovenlokale organisaties.

In eerste instantie heeft de bestuurlijke agenda van de OFHK nog een focus gehad op de ‘lokale’ onderwerpen vanuit de oude 4 gemeenten. Het streven was om toe te groeien naar een focus op gezamenlijke (oude gemeentegrens overstijgende) onderwerpen. Dit is gelukt. De OFHK heeft regulier overleg met de gemeente en participeert in diverse werkgroepen. De belangrijke deelgebieden daarbij zijn te vinden in onze Speerpuntennotitie die regelmatig geactualiseerd wordt.

De OFHK gelooft in samenwerking. Alleen gezamenlijk kunnen we de Kop van Noord-Holland op de kaart zetten. Daarom is de OFHK Lokaal partner van MKB-Nederland, werkt de OFHK samen met de andere ondernemersorganisaties in de Kop Onderneemt en is daarmee ook weer vertegenwoordigd in het Economisch Forum "Holland Boven Amsterdam"

De OFHK heeft (nog) geen ambitie om zich te ontwikkelen tot één ondernemersvereniging voor Hollands Kroon. De deelnemende verenigingen behouden hun eigen identiteit. Waar mogelijk, wenselijk of noodzakelijk worden wel gezamenlijke bijeenkomsten gehouden voor de leden.

Om met ons en onze activiteiten contact te houden kunt u zich inschrijven voor onze Nieuwsbrief.