Noord-Holland Noord de groeituin van West-Europa

ingevoerd op 10-11-2017

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 30-11-2017 | 19:49:47

We moeten onze regio alleen nog maar omschrijven als ‘groeiregio’ volgens Guido de Wit, voorzitter van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam. Tijdens de bestuurdersbijeenkomst bij Koninklijke Vezet in Warmenhuizen zei hij, dat Noord-Holland Noord vanaf nu geen krimpregio meer genoemd mag worden. “We zijn de groeituin van West-Europa.”

Op de bestuurdersconferentie die plaatsvond bij Vezet hebben 60 bestuurders van het bedrijfsleven in de regio Noordwest-Holland en Metropoolregio Amsterdam gediscussieerd over hoe zij ’samen voor goud’ kunnen gaan. Het centrale thema kwam duidelijk naar voren tijdens de conferentie, die op initiatief van het Economisch forum Holland boven Amsterdam en VNO-NCW Noordwest-Holland plaatsvond. Tom Kuijper, voorzitter van VNO-NCW Noordwest-Holland, vindt dat de kansen hier voor het oprapen liggen, maar dat kan niet als we met elkaar concurreren, alleen als we samenwerken. De Wit beaamt dit en vindt dat we over onze grenzen heen moeten stappen. “We moeten meer zelfbewust raken van de enorme bijdragen die we kunnen leveren aan de rest van Nederland, Europa en de wereld,” aldus De Wit. Ook Jaap Bond, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie, is het hier mee eens. Tijdens zijn toespraak zegt hij: “We hebben iets dat we moeten versterken en behouden.”
 

Boodschappenlijstje
Tijdens de conferentie wordt ook een ‘boodschappenlijstje’ meegegeven aan special gast Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, door de bestuurders. Iedereen verdient een goed glasvezelnetwerk. Er moet flink geïnvesteerd worden in de internet infrastructuur. Er moet een landelijk plan komen voor het verduurzamen van woningen en er moet eenduidige regelgeving worden gemaakt voor het in dienst nemen van werklozen, ongeacht in welke gemeente diegene woonachtig is. Er zijn te veel regels zijn voor ondernemers, veel meer dan vroeger. Ondernemers zien door de bomen het bos niet meer. Hierop reageert De Boer dat er misschien meer regels zijn, maar dat nu ook veel meer ondernemingen worden opgestart dan vroeger. “Er waait een frisse ondernemerswind door Nederland, waar ik trots op ben. Ik heb vertrouwen in de toekomstige ondernemers.”

 

Bron: NH Zaken