Uitnodiging Stakeholderbijeenkomst Afsluitdijk

ingevoerd op 14-11-2018

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 14-11-2018 | 15:31:34

Het Afsluitdijk Wadden Center heeft haar deuren in maart van dit jaar geopend. Inmiddels zijn er al meer dan 100.000 bezoekers ontvangen. Heeft u al een kijkje genomen? Bent u ook benieuwd naar de voortgang van de andere projecten op de Afsluitdijk? Rijkswaterstaat en samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk nodigen u graag uit voor een bijeenkomst in het Afsluitdijk Wadden Center. We praten u dan bij over de laatste ontwikkelingen.

Aanvang: 13.30 uur
Locatie: Afsluitdijk Wadden Center
Adres: Afsluitdijk 1c te Kornwerderzand

 
Programma 29 november
13.00 uur Inloop met koffie en thee
13.30 uur Stand van zaken projecten De Nieuwe Afsluitdijk
13.45 uur Toelichting innovaties duurzame energie
14.00 uur Stand van zaken project Afsluitdijk door Levvel/RWS
14.45 uur Korte pauze 
15.00 uur Interactief deel 
15.45 uur Informele borrel
 
In verband met de organisatie van de stakeholdersbijeenkomst stellen wij het op prijs dat u zich via info@deafsluitdijk.nl aanmeld. Bij voorkeur voor 26 november 2018.

Onderwerpen Rijkswaterstaat 
De voorbereidingen op de uitvoering van de dijkversterking zijn in volle gang. Er vinden onderzoeken en inspecties plaats, de bouw van het Levvel-kantoor in Den Oever is gestart en de bouwterreinen en werklocaties worden ingericht. We vertellen er u graag alles over.
 
De technische ontwerpen worden door Levvel op dit moment in detail uitgewerkt. Onlangs is bekend geworden dat het boventalud van de Waddenzeezijde van de dijk wordt bekleed met innovatieve Quattroblocks. Tijdens de bijeenkomst wordt u geïnformeerd over dit type steenbekleding.
 
Ook laten wij zien hoe de testen van het dijkontwerp in de Deltagoot verlopen. De Deltagoot is een testfaciliteit van Deltares in Delft, een onafhankelijk kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond. Daar  kan  op schaal worden getest wat het effect is van extreme golven op dijken, duinen, golfbrekers of offshore constructies.  
 
Het werk aan de Afsluitdijk wordt in vijf jaar tijd gefaseerd uitgevoerd. Levvel doet dit op een zo efficiënt mogelijk manier, zodat de omgeving en gebruikers van de Afsluitdijk zo min mogelijk hinder ondervinden. Wij leggen u uit hoe de uitvoeringsplanning in elkaar steekt.
 
Onderwerpen De Nieuwe Afsluitdijk
Tijdens deze middag praten wij u graag kort bij over de laatste ontwikkelingen rondom het programma De Nieuwe Afsluitdijk. We staan stil bij de Vismigratierivier, waar we de aanbesteding voor naderen, en de sluis bij Kornwerderzand. Ook praten wij u bij over de verschillende duurzame energie initiatieven, zoals stromingsenergie en Blue Energy, en de ambitie om van de Afsluitdijk een Living Lab te maken.


Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze mailen naar info@deafsluitdijk.nl. We zien u graag op 29 november in het Afsluitdijk Wadden Center! 

Bron:De Afsluitdijk