Hollands Kroon maakt werk van duurzaamheid

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 10-01-2020 | 10:21:11

Klimaatverandering tegengaan door de inzet op groene energie. Ons voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering, zoals hevige regenval of juist extreme hitte. Maar ook hergebruik van afvalstoffen stimuleren en meer variatie en samenhang aanbrengen in het aanbod aan planten en dieren.

Hollands Kroon wil uitgroeien tot de meest duurzame gemeente van Nederland. Deze ambitie heeft de gemeenteraad vastgesteld met de Omgevingsvisie Hollands Kroon. Met het concept-uitvoeringsprogramma Duurzaamheid wil het college van Hollands Kroon werk maken van de energietransitie, klimaatverandering, circulaire economie en biodiversiteit. De gemeenteraad neemt daarover een besluit in februari.

Inzet en medewerking van iedereen
Voor alle opgaven uit het duurzaamheidsprogramma is de inzet en medewerking nodig van de inwoners, bedrijven en betrokken organisaties. Dat realiseert wethouder Duurzaamheid Theo Meskers zich al te goed: “Het zijn grote opgaves waar we voor staan en duurzaamheid heeft gevolgen en roept emoties op. Echter, de inbreng en betrokkenheid van iedereen draagt wel bij aan de oplossing voor deze opgaves. Daarom werken we samen met belanghebbenden. Eén van de stappen kan een duurzaamheidspanel zijn. Zo kunnen we meer inzicht krijgen in wensen en behoeften.”

Goed op weg
Het conceptprogramma Duurzaamheid is een uitwerking van het coalitieakkoord. Hollands Kroon is goed op weg met het behalen van de ambities, bijvoorbeeld met het opwekken van duurzame energie. “In onze gemeente is de energietransitie al goed zichtbaar met het windpark Wieringermeer. Daarmee draagt Hollands Kroon flink bij aan de landelijke opgave voor het opwekken van duurzame elektriciteit“, zegt Theo Meskers.

Bron: GBron: Gemeente Hollands Kroon