Aanvraag uitstel van betalingen belastingen eenvoudiger

BGN Nieuws van 19-03-2020

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 24-03-2020 | 00:17:04

Aan onze oproep om uitstel van betaling van belastingen eenvoudiger te maken is gehoor gegeven. Er is geen derdenverklaring meer nodig voor de eerste drie maanden.

De belastingdienst meldt nu:
Update bijzonder uitstel van betaling

U kunt ons vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.

Stuur daarvoor een brief aan ons. In de brief vraagt u om uitstel van betaling waarin u aangeeft dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, stoppen wij met invorderingsmaatregelen. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen. 

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Wij vragen u dan nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige). Hier zullen we u nog over inlichten via deze website. Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling voor u zo beperkt mogelijk houden. Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie) nodig.

Hieronder leest u waarmee u rekening moet houden wanneer u bijzonder uitstel van betaling wilt aanvragen.

Wanneer kunt u uitstel aanvragen?

U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen uitstel aanvragen. Dit betekent dat u wanneer u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, u het uitstel kunt aanvragen.

Waar stuurt u uw verzoek om uitstel naar toe?

Stuur uw verzoek om uitstel met motivering naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Daarnaast kunt u ook uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting of venootschapsbelasting verlagen. Daarnaast zijn de invorderingsrente en belastingrente tijdelijk verlaagd en worden er geen boetes meer opgelegd.

Bekijk hier op de site van de belastingdienst hoe u belastinguitstel aan kunt vragen.

Bron: Bedrijvengroep Niedorp