Corona-loket: Betalen van de pensioenpremie

BGN Nieuws van 20-03-2020

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 20-03-2020 | 16:12:41

Utrecht, 19 maart 2020
Door de ontwikkelingen rondom het Corona-virus (COVID-19) heeft Pensioenfonds Detailhandel maatregelen genomen. Werkgevers die tijdelijk minder, of geen pensioenpremie kunnen betalen, komen in aanmerking voor uitstel van betaling. Deze werkgevers kunnen een betalingsregeling treffen met Pensioenfonds Detailhandel. Bijvoorbeeld door de premiebetaling met zestig dagen uit te stellen. Neem daarvoor contact op met de Corona-desk van Pensioenfonds Detailhandel, bereikbaar via betalen@pensioenfondsdetailhandel.nl of tussen 9:00 en 17:00 via telefoonnummer 088-1168381.

Bron: Pensioenfonds Detailhandel

Bron: Bedrijvengroep Niedorp