Leerwerkloketten over leven lang leren

OFHK Nieuws van 26-06-2020

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 26-06-2020 | 12:32:28

Coronaregels
Nu de coronaregels in Nederland versoepeld zijn zullen sommige Leerwerkloketten sporadisch op locatie gaan werken, maar tot 1 september werken de meeste adviseurs vanuit huis. Zij hebben inmiddels hun draai gevonden en gesprekken voeren via Skype, telefoon of WhatsApp wordt steeds normaler. Ondanks de coronacrisis gaat de dienstverlening van de Leerwerkloketten dus door. Ook vanuit huis kan iedereen met vragen over scholing en loopbaan bij het Leerwerkloket terecht.

Huidige arbeidsmarkt
In de juniraming 2020 gaat het Centraal Plan Bureau uit van 7 procent werkloosheid in januari 2021, bij een herstel van de economie vanaf het derde kwartaal en zonder tweede coronagolf. In januari van dit jaar was dat 3,4 procent. De werkloosheid zal vooral zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en mensen met een flexcontract raken. Mensen die jarenlang als zzp’er hebben gewerkt en hun opdrachten zien opdrogen, kunnen ook bij het Leerwerkloket terecht. Zzp’ers zijn zich niet altijd bewust van hun competenties en hebben vaak vaardigheden die niet direct binnen hun vakgebied vallen. Het Leerwerkloket kijkt niet alleen naar opleiding of vak, maar ook naar wat iemand nog meer kan en waar interesses liggen.

Inspanningsverplichting NOW 2.0
Het kabinet heeft een tweede termijn van de NOW-regeling aangekondigd voor tegemoetkoming in de loonkosten van juni, juli, augustus en september. Werkgevers die deze regeling aanvragen, hebben een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren tot bij- en omscholing, zodat deze zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Het Leerwerkloket is er ook voor werkgevers die vragen hebben over deze om- en bijscholingsverplichting en helpt ondernemers subsidies en andere fiscale mogelijkheden.

Klik hier voor contactgegevens van alle leerwerkloketten.

Bron: VNO-NCW