Campagne e-mail veilig is van start gegaan

OFHK Nieuws van 29-07-2020

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 29-07-2020 | 15:51:30

Elke dag verzenden en ontvangen je klanten en jij honderden e-mails. Helaas niet altijd optimaal beveiligd door het juiste gebruik van moderne internet- en e-mailstandaarden. Hierdoor wordt een onnodig groot risico gelopen om slachtoffer te worden van cybercriminelen die spoofing en phishing gebruiken om geld te verdienen aan bijvoorbeeld nepfacturen of ransomware-aanvallen.  

Volgens het Cybersecuritybeeld Nederland 2020 (opgesteld door Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) is phishing de meeste gebruikte eerste stap voor het uitvoeren van een aanval. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de ransomware-aanval van de Universiteit Maastricht, waarbij aanvallers twee maanden vóór de ransomware-aanval toegang kregen tot het netwerk omdat medewerkers een link uit een phishing mail hadden geopend. Aanvallers beperken zich echter niet alleen tot grote organisaties, maar richten hun pijlen ook steeds vaker op kleine organisaties. Uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op 3 mkb’ers wordt bestookt met phishing e-mails en nepfacturen.

Met de campagne E-mail veilig stimuleert de Veilige E-mail Coalitie ondernemers om te onderzoeken of ze veilig e-mailen en helpen we hen om, samen met hun hoster, de benodigde stappen te zetten. Kijk op de website naar de animatie en test of jij al veilig e-mailt. Zo niet, ga met je hoster in gesprek. 
Scoor je wel al 100% op de test, laat dat dan weten via vraag@internet.nl zodat wij je een feestelijk pakket kunnen opsturen om het te vieren. 

Klik hier voor de animatie van E-mail veilig

Bron: E-mail veilig