Livestream Hollands Kroonse Beursvloer

OFHK Nieuws van 06-01-2021

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 06-01-2021 | 15:18:48

Na het succes van de Hollands Kroonse Beursvloer in 2019 wilde de Hollands Kroonse Uitdaging dit in 2020 graag herhalen. Ingehaald door de actualiteit kon dit helaas niet plaatsvinden. Op woensdag 3 februari 2021 komt er echter een alternatief, een Beursvloer middels een livestream.

Bij een reguliere Beursvloer komen vraag en aanbod fysiek bij elkaar. Het aanbod van bedrijven en organisaties op marktkramen, met de ondernemers en vertegenwoordigers hiervan voor deze kramen. De verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties ‘winkelen’ in het aanbod. 

Vooraf wordt aanbod en vraag geïnventariseerd. Zo kan het aanbod goed worden aangeprezen op de marktkraam en er wellicht al worden ingespeeld op de vraag. Daarnaast wordt er door het persoonlijke contact ook spontaan gehandeld op de Beursvloer. Een geslaagde transactie tussen vraag en aanbod noemen wij een match.

Het plan was om de Beursvloer in 2020 in RSG Wiringherlant te laten plaatsvinden. Dit met hulp van Koen Franke en Justin De Weert, die er hun profielwerkstuk voor het VWO van maken. Helaas gooit de coronacrisis roet in het eten.

Vandaar dat wij ervoor kiezen om net als vorig jaar het aanbod en de vraag vooraf te inventariseren maar deze nu tijdens een livestream virtueel te tonen. Vanuit Wiringherlant en verzorgd door mediapartner Regio Noordkop. Middels e-mail  kan er gereageerd worden op het aanbod en de vragen. 

Na de livestream worden de binnengekomen e-mails verwerkt en vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld. De matches die hieruit ontstaan worden in een tweede livestream op vrijdagavond 5 februari bekendgemaakt. 

Wilt u met uw bedrijf ook maatschappelijk betrokken ondernemen en deelnemen aan de Beursvloer Hollands Kroon? Dan vernemen wij graag wat u als aanbod heeft. Dat kan per mail of telefoon. Gegevens vindt u onderaan deze brief. Ook als u niet direct aanbod heeft, maar wel sympathie heeft voor het werk van de Hollands Kroonse Uitdaging, komen wij graag met u in contact. Samen kunnen wij dan bepalen hoe we iets voor elkaar, en onze leef- en werkomgeving, kunnen betekenen.

Met vriendelijke groet, namens het team van de Hollands Kroonse Beursvloer,

Edwin Wittink

Info@hollandskroonseuitdaging.nl 
06 51 557 633

www.hollandkroonseuitdaging.nl

Bron: Hollands Kroonse Uitdaging