Uitnodiging digitale bijeenkomst Hollands Kroon aardgasvrij 8 februari

OFHK Nieuws van 15-01-2021

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 15-01-2021 | 15:46:38

Beste ondernemer, 

Om de klimaatverandering te stoppen, gaat Nederland over op niet-fossiele brandstoffen. Uiterlijk in 2050 kan geen aardgas meer worden gebruikt voor verwarming. Dat heeft gevolgen voor vrijwel alle ondernemers. Gemeenten maken een plan voor de overschakeling naar groene warmte: de transitievisie warmte. De planning is dat de gemeenteraad onze visie rond de zomer vaststelt. 

We houden een interactieve digitale bijeenkomst over dit onderwerp met de volgende agenda:
-    De aanpak van Hollands Kroon Aardgasvrij;
-    Stappenplan voor ondernemers, met aandacht voor snelle besparingen en de lange termijn;
-    Praktijkervaringen van collega’s;
-    Introductie van het onderzoek Potentie Bedrijventerreinen in de Energietransitie.

De bijeenkomst is op 8 februari 19.30 uur via Teams. U kunt zich per mail aanmelden. Vervolgens krijgt u een bevestiging met de inloggegevens. Voor vragen kunt u terecht bij Ferdinand Pronk, projectleider groene warmte: ferdinandpronk@hollandskroon.nl / (06) 22 683 170. 

Bron: Gemeente Hollands Kroon