Werkgever krijgt hulp en ondersteuning bij inrichten eigen teststraat

OFHK Nieuws van 01-02-2021

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 01-02-2021 | 16:14:50

Organisaties die open moeten blijven en waar thuiswerken onmogelijk is, kunnen samen met de bedrijfsarts of arbodienst een eigen teststraat inrichten. Door op jouw locatie te kunnen testen, vergroot je de veiligheid op de werkvloer en ontdek je het virus eerder. Dit is bijvoorbeeld interessant voor organisaties in de logistiek, distributie, productiebedrijven en voor sommige contactberoepen. Daarnaast is testen op de eigen locatie relevant voor bedrijven die belang hebben bij een maatwerk inrichting. Kijk voor meer informatie op www.werkgeverstesten.nl of neem direct contact op met je bedrijfsarts of arbodienst.

Bron: VNO-NCW/MKB-Nederland