Webinar criminele ondermijning op bedrijventerreinen

BGN Nieuws van 21-09-2020

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 21-09-2020 | 16:16:11

Kent u ze ook? Het bedrijf dat opvallende bezoekers krijgt? De projectontwikkelaar die het ene pandje na het andere koopt, terwijl het onduidelijk is waar hij de middelen vandaan haalt? De winkel op de hoek waar nooit klanten komen? Het bedrijf dat vaker dicht dan open is? Vraagt u zich ook wel eens af hoe ze dan toch die forse huur kunnen opbrengen?

Wat is ondermijnende criminaliteit?
Mogelijk is er sprake van ondermijning, omdat de ondernemer zich schuldig maakt aan bijvoorbeeld het witwassen van crimineel geld, betrokken is bij drugshandel, mensenhandel of vastgoedfraude. Het komt vaker voor dan u denkt. De onderwereld vermengt zich steeds vaker met de bovenwereld. We spreken dan van ‘ondermijnende criminaliteit’. Ook u als medewerker bij een gemeente, ondernemer of adviseur kan daar direct of indirect last van krijgen. Ondermijnende criminaliteit benadeelt eerlijke ondernemers en brengt de rechtsstaat uiteindelijk in gevaar. Ondermijning gaat bovendien vaak gepaard met geweld, intimidatie en bedreiging kan leiden tot imagoschade voor het bedrijventerrein, de ondernemers die daar gevestigd zijn en de gemeente.

Wilt u weten wat u hiertegen kunt doen? Kom dan naar de digitale (MS Teams) bijeenkomst over ondermijning speciaal gericht op bedrijventerreinen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door PHB, in samenwerking met de provincie Noord-Holland. gemeente Amsterdam, de politie, Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPCNH), Hogeschool van Amsterdam en KG Parkmanagement. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over trends en ontwikkelingen binnen ondermijning en kunt u met deskundigen en collega-ondernemers van gedachten wisselen wat u zelf kunt ondernemen tegen ondermijning.

Stel uw vraag aan de Commissaris van de Koning en Gedeputeerde Provincie Noord-Holland
De Commissaris van de Koning Arthur van Dijk, en Gedeputeerde Economie van de Provincie Noord-Holland Ilse Zaal zijn ook bij deze bijeenkomst aanwezig. Zij zullen het belang van het bestrijden van ondermijning voor een goed functionerend bedrijventerrein toelichten. Maar ook kunt u vragen aan hen stellen. Als u deze vragen vooraf indient, zullen deze gegarandeerd worden behandeld.

Wilt u meer weten over de webinar criminele ondermijning klik hier.

Bron: Sadc.nl

 

Bron: Bedrijvengroep Niedorp