Laatste nieuws

47 berichten gevonden

Gezamenlijke campagne: ‘Werk zoveel mogelijk thuis’

16-10-2020 | 16:20:10 Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan doen MKB-Nederland, VNO-NCW en de vakbonden een beroep op werkgevers en hun medewerkers om - daar waar het kan - thuis te werken. Om de oproep te ondersteunen hebben MKB-Nederland en VNO-NCW hun eerder gestarte campagne hierop aangepast:…

3x aanvullend geboorteverlof voor werkgevers

10-07-2020 | 12:38:49 AWVN-beleidsadviseur Koen van Schie-Akdag staat op het punt om vader te worden. Als de baby er is, gaat hij gebruik maken van het aanvullend geboorteverlof waar alle partners in Nederland sinds 1 juli 2020 recht op hebben. Dit uitgebreide verlof heeft consequenties voor werkgevers,…

Een leven lang ontwikkelen met het levenlanglerenkrediet

10-07-2020 | 12:33:36 Iedereen die een opleiding wil volgen maar geen recht (meer) heeft op reguliere studiefinanciering, kan met het levenlanglerenkrediet geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen. Met dit krediet kunnen mensen zich blijven ontwikkelen.
Voorwaarden
Om voor het levenlanglerenkrediet in…

Denk om het schriftelijkheidsvereiste voor de lage WW-premie.

18-03-2020 | 14:59:00 Sinds de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) op 1 januari 2020 geldt er een premiedifferentiatie WW naar aard van het contract. Ingeval van een vast contract zijnde geen oproepovereenkomst betaalt de werkgever een lage WW-premie. Bij alle overige contracten betaalt de werkgever…

Kan een werknemer ouderschapsverlof tussentijds onderbreken of beëindigen?

18-03-2020 | 14:34:00 Werknemers die vader of moeder zijn van een kind jonger dan acht jaar, hebben wettelijk recht op onbetaald ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof bedraagt, per kind, 26 maal de arbeidsduur per week.

Het is toegestaan ouderschapsverlof tussentijds te onderbreken of te beëindigen als:
•…

bericht 1 t/m 5
vorige-1-2-3-4-5-volgende