Laatste nieuws

44 berichten gevonden

Denk om het schriftelijkheidsvereiste voor de lage WW-premie.

18-03-2020 | 14:59:00 Sinds de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) op 1 januari 2020 geldt er een premiedifferentiatie WW naar aard van het contract. Ingeval van een vast contract zijnde geen oproepovereenkomst betaalt de werkgever een lage WW-premie. Bij alle overige contracten betaalt de werkgever…

Kan een werknemer ouderschapsverlof tussentijds onderbreken of beëindigen?

18-03-2020 | 14:34:00 Werknemers die vader of moeder zijn van een kind jonger dan acht jaar, hebben wettelijk recht op onbetaald ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof bedraagt, per kind, 26 maal de arbeidsduur per week.

Het is toegestaan ouderschapsverlof tussentijds te onderbreken of te beëindigen als:
•…

Regeling compensatie transitievergoeding

26-02-2020 | 15:57:53 Vanaf 1 april 2020 is de Regeling compensatie transitievergoeding van kracht. Dat betekent dat werkgevers vanaf die datum bij het UWV compensatie kunnen aanvragen voor de transitievergoeding die zij verschuldigd zijn wanneer zij een werknemer ontslaan die langdurig arbeidsongeschikt (ten minste twee…

Notificatieverplichting per 1 maart 2020

19-02-2020 | 15:19:00 De notificatieverplichting wordt per 1 maart in Nederland ingevoerd. Deze verplichting houdt in dat een buitenlandse dienstverrichter (een werkgever die zijn werknemer naar Nederland stuurt om bepaalde werkzaamheden uit te voeren) vooraf een mededeling moet doen aan de dienstontvanger (de…

Hoe ga je als werkgever om met liefde op de werkvloer?

17-02-2020 | 10:58:00 Op grond van de wet is het niet verboden dat een werknemer een affectieve relatie aangaat met een collega. De wet zegt hier zelfs niets over. Het uitgangspunt is dat het aangaan van een affectieve relatie met een collega een privéaangelegenheid is. De werkgever dient het recht op privacy van de…

bericht 1 t/m 5
vorige-1-2-3-4-5-volgende