Locatie-onderzoek huisvesting buitenlandse werknemers in de Kop van Noord-Holland

OFHK Nieuws van 22-02-2021

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 22-02-2021 | 16:01:03

Geachte dames en heren,

De provincie Noord-Holland voert samen met de gemeenten Hollands Kroon, Schagen en Den Helder een onderzoek uit naar geschikte locaties voor de huisvesting van buitenlandse werknemers in deze drie gemeenten. 
Buitenlandse werknemers zijn van groot belang voor de economie van de Kop van Noord-Holland, maar er is een tekort aan goede huisvesting. 

Onderdeel van het onderzoek is een online enquête die vandaag open gesteld is via deze link: online enquête

De enquête is bedoeld voor alle inwoners, ondernemers en werkgevers van de gemeenten Schagen, Den Helder en Hollands Kroon en staat open tot en met 15 maart. 

Ik wil u allen vragen om de link naar de enquête door te sturen naar uw leden, achterbannen en netwerken met het verzoek deze in te vullen. 

Ook is 16 februari de provinciale website met meer informatie over de huisvesting van buitenlandse werknemers geopend: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_Wonen/Projecten/Huisvesting_buitenlandse_werknemers

Alvast dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Hans Groot 
Strategisch beleidsadviseur RO
Programmamanager huisvesting buitenlandse werknemers Kop NH

Provincie Noord-Holland, Directie Beleid, sector Ruimtelijke Ontwikkeling 
Houtplein 33  2012 DE Haarlem